פרטיותהגנת הפרטיות

אנו מחוייבים לשמירת פרטיותכם ופרטיכם האישיים. לכן לעולם לא נעביר את כתובת האימייל שלכם הלאה, לצד שלישי. אנו גם נדאג להסרתה מהשרת שלנו מיד ברגע שהושלמה המשימה שלשמה ובמסגרתה הגיעה אלינו אותה כתובת.


אחריות משפטיתאחריות משפטית

מוטי ארגמן מתנער חד-משמעית מנטילת כל אחריות שהיא לגבי נכונותם, תקפותם, שלמותם ואיכותם של המידע והנתונים המובאים באתר. לפיכך כל פנייה שבסיס עניינה הוא דרישה להכרה בנזקים חומריים, ערכיים או רעיוניים שנגרמו כתוצאה מהשימוש או מאי-השימוש במידע ובנתונים הללו, תידחה על הסף וללא תנאי, אלא אם כן ניתן יהיה להוכיח על-פי כל אמת מידה משפטית אשמה הנובעת מהתנהגות רשלנית מובהקת.

מוטי ארגמן גם שומר לעצמו את הזכות הגורפת לשנות, להוסיף, לשפר, למחוק, לבטל או להשלים כל מידע מילולי או חזותי המתפרסם באתר זה, וכן לפעול כראות עיניו וללא כל הודעה מוקדמת לצורך מיטוב והשבחת כל מוצר ויצירה המוצעים לרכישה על-ידו.

האחריות לנכונותן של עובדות המתוזכרות בפירסומים חיצוניים המופיעים באתר חלה בלעדית על יוצריהן.

לא כל הדעות המועלות בסקירות, במאמרים ובכתבות שאליהם מפנה האתר, משקפות בהכרח גם את דעתו של מוטי ארגמן.


חותם האתרחותם האתר

אתר זה מתופעל על-ידי:

Moti Argaman
Sommerkamp 31
D-59909 Bestwig – Ramsbeck
Hochsauerlandkreis
Germany


Phone: 02905-541
Mobile (Germany): (+49) 0170-2644866
Mobile (Israel): (+972) 054-5567596 


זכויות יוצריםהצהרת הקניין הרוחני

כל פירוטי ופירושי המידע והדיעה, כמו גם כל הטכסטים, התמונות, העיצובים, היצירות, הרעיונות והאיורים המופיעים באתר אינטרנט זה*, נכתבו, נוצרו או עובדו לצרכי המחשה חזותית של הדברים על ידי מוטי ארגמן ויועדו להרחבת אופקים ודעת במישור הפרטי בלבד.

כל שימוש עיתונאי, מסחרי או מוסדי מכל סוג שהוא במכלול נתונים זה או בחלק ממנו, לרבות שיכפולו, העתקתו, צילומו, הקלטתו, אחסנתו במאגר מידע, שידורו או קליטתו בכל דרך ובכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, או מכני אחר, אסורים באיסור מוחלט ללא רשות מפורשת בכתב ובתיאום מלא מראש, וזאת בהתאם לחוקי הקניין הרוחני התקפים בישראל ומחוצה לה, הן מתוקף אמנת ברן והן מתוקף החוקים להגנת זכויות היוצרים במדיה הדיגיטאלית.


* למעט מותגים, סמלים וסימנים מסחריים רשומים או עבודות ממקור חיצוני שלגביהן ניתנה הרשאת בעלי הזכויות.