Name

E-mail

Text


דואר אלקטרוניקשר בדואר אלקטרוני

טופס זה מאפשר לשלוח הודעת דואר אלקטרוני פשוטה, ללא נספחים.

אנא הקלידו בחלונית העליונה את שמכם ואת שם המשפחה, בשדה האמצעי את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם ובתיבת הטקסט את סיבת הפנייה.

לחלופין ניתן לבחור באחת מהאפשרויות האחרות ליצירת קשר, כמפורט בעמוד הבית או בעמוד החותם. באחרון מופיעים גם נתונים הנוגעים לשמירת פרטיותכם.

כל שאלה, בקשה או הערה חשובים מאד למוטי ארגמן. הוא מקפיד לקרוא את כולן ולענות אישית לכל פנייה המגיעה אליו.